Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za projekte koji se bave unapređenjem položaja i statusa Roma i Romkinja u R. Srbiji

Naziv donatora

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Rok za prijavu na konkurs

24.03.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

13.925.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Podržane ciljne grupe

  • Romi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Do 6 meseci.

Potrebna dokumentacija

dokumenti-za-konkurs-.rar

Kako se aplicira?

Popunjavanjem obrasca za predlog projekta, predlog budzeta i izjave o saradnji udruženja, koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji, kao i kopiju potpisane i overene dokumentacije. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Dostavlja se jedan pečatiran i potpisan original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekta dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd.