Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini (u daljem tekstu „Konkurs - Mobilnost 2019“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2019. godini i to: Putni troškovi – prevoz: 1. individualni - do 50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi) - do 80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja) 2. grupni - do 200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi) - do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Kako se aplicira?

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: -Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) -Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti -Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa -Rezervaciju prevoza -Kraću biografiju umetnika/ profesionalca -Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link) -Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)​ -Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara) -Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju. Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 12. januara do 15. marta 2019. godine. (1) u elektronskom obliku na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs (2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „Konkurs - Mobilnost 2019“ pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke. Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Napomena: -Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture) -Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti