Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Unapređenje međunarodne kulturne saradnje

Posebni zahtevi donatora

Podržavaju se: Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl. Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture. Ne podržavaju se: troškovi smeštaja i dnevnica; dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama; troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava; projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti. Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 8. januara do 31. marta 2020. godine. (1) u elektronskom obliku na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs (2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „Konkurs - Mobilnost 2020“ pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke. Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Potrebna dokumentacija

Formular-mobilnost-2020..docx

Kako se aplicira?

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs); Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti; Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa; Rezervaciju prevoza; Kraću biografiju umetnika/ profesionalca; Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link); Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)​; Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara); Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju. Napomena: Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture). Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti