Konkurs za sufinansiranje planova za unapređenje položaja Roma

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

03.09.2017

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

200.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređenje položaja Roma.

Podržane ciljne grupe

  • Romi

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: – Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se izradu aplicira na Konkursu, sa planom utroška sredstava, budžetom; – Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa. – Pismo namere o donošenju i budžetiranju LAP-a za čiju izradu se aplicira na Konkursu;