Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata od javnog interesa OCD – Programi nacionalnih manjina

Naziv donatora

Opštinska uprava opštine Ivanjica

Rok za prijavu na konkurs

28.08.2018

Do 15:00 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

300.000 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Podrška projektima koji se bave problemima nacionalnih manjina.

Geografska pokrivenost

  • Ivanjica

Predviđeni period trajanja podrške

Do 31.12.2018. godine

Kako se aplicira?

Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata ), - obrazac budžeta u 2 primerka, odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu, kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2017. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre), Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti. Adresa: Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1. 32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici Opštinske uprave ( šalter br. 2 u Uslužnom centru).