Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Sufinansiranje Projekata Proizvodnje Medijskih Sadržaja Iz Oblasti Javnog Informisanja

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Rok za prijavu na konkurs

18.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

49.200.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Javno informisanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće: • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu; • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plata onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta; • da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta ukoliko je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50 % vrednosti projekata ako je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za televiziju.

Kako se aplicira?

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu: 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka: • Popunjen predlog projekta, i • Popunjen budžet projekta. Obrasci se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs Učesnik konkursa je obavezan i da priloži i sledeća dokumenta: • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru; • fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre; • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije; • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju); • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl); • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.