Konkurs Za Sufinansiranje Projekata Proizvodnje Medijskih Sadržaja Iz Oblasti Javnog Informisanja

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Rok za prijavu na konkurs

18.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

49.200.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Javno informisanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće: • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu; • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plata onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta; • da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta ukoliko je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50 % vrednosti projekata ako je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za televiziju.

Kako se aplicira?

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu: 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka: • Popunjen predlog projekta, i • Popunjen budžet projekta. Obrasci se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs Učesnik konkursa je obavezan i da priloži i sledeća dokumenta: • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru; • fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre; • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije; • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju); • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl); • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.