Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 400.00 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Podržane ciljne grupe

  • Nacionalne manjine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina; ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina; propisi i mere kojima se postiže puna ravnopravnost nacionalnih manjina; uloga prosvetnih i kulturnih udruženja u ostvarivanju prava nacionalnih manjina; saradnja sa sunarodnicima; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; interkulturalnost; unapređenje medijske pismenosti; negovanje kulture sećanja; afirmativni sadržaji za decu i mlade; prevencija i zaštita od diskriminacije; prevencija senzacionalizma, govora mržnje i agresivne komunikacije; smanjenje rizika socijalne isključenosti; pristup uslugama socijalne zaštite. Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti informisanja pripadnika nacionalnih manjina. 2. Kontinuirano emitovanje sadržaja na jezicima nacionalnih manjina 3. Dostupnost medijskog sadržaja nacionalnoj manjini kojoj je namenjen (jezik, područje distribucije) 4. Učešće pripadnika nacionalnih manjina u realizaciji projekta 5. Analitičko-istraživački pristup 6. Originalnost 7. Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.).

Potrebna dokumentacija

1645439373.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.manjine@kultura.gov.rs.