Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 400.00 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Podržane ciljne grupe

  • Nacionalne manjine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina; ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina; propisi i mere kojima se postiže puna ravnopravnost nacionalnih manjina; uloga prosvetnih i kulturnih udruženja u ostvarivanju prava nacionalnih manjina; saradnja sa sunarodnicima; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; interkulturalnost; unapređenje medijske pismenosti; negovanje kulture sećanja; afirmativni sadržaji za decu i mlade; prevencija i zaštita od diskriminacije; prevencija senzacionalizma, govora mržnje i agresivne komunikacije; smanjenje rizika socijalne isključenosti; pristup uslugama socijalne zaštite. Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti informisanja pripadnika nacionalnih manjina. 2. Kontinuirano emitovanje sadržaja na jezicima nacionalnih manjina 3. Dostupnost medijskog sadržaja nacionalnoj manjini kojoj je namenjen (jezik, područje distribucije) 4. Učešće pripadnika nacionalnih manjina u realizaciji projekta 5. Analitičko-istraživački pristup 6. Originalnost 7. Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.).

Potrebna dokumentacija

1645439373.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.manjine@kultura.gov.rs.