Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, jezika i pisma; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; prevencija senzacionalizma, govora mržnje i agresivne komunikacije; bezbednost novinara; unapređenje medijske pismenosti; negovanje kulture sećanja; briga o porodici i deci; afirmativni sadržaji za decu i mlade; razvoj nauke i obrazovanja; inovacije u privredi i razvoj startapa; bezbednost saobraćaja; prevencija i zaštita od diskriminacije; zaštita podataka o ličnosti, naročito o ličnosti žrtava; uloga i značaj civilnog društva; prevencija nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja i nasilja uz upotrebu vatrenog oružja; smanjenje rizika socijalne isključenosti pripadnika ranjivih grupa; zaštita životne sredine; borba protiv korupcije; borba protiv trgovine ljudima; prevencija terorizma; sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci; sprečavanje zloupotrebe oružja; očuvanje zdravlja ljudi. Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti javnog informisanja. 2. Originalnost 3. Analitičko-istraživački pristup 4. Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.). Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 300.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara. Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Potrebna dokumentacija

1645439330.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.internet@kultura.gov.rs