Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, jezika i pisma; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; prevencija senzacionalizma, govora mržnje i agresivne komunikacije; prevencija i zaštita od diskriminacije; zaštita podataka o ličnosti, naročito o ličnosti žrtava; uloga i značaj civilnog društva; razvoj nauke i obrazovanja; inovacije u privredi i razvoj startapa; bezbednost saobraćaja; bezbednost novinara; unapređenje medijske pismenosti; negovanje kulture sećanja; briga o porodici i deci; prevencija nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja i nasilja uz upotrebu vatrenog oružja; smanjenje rizika socijalne isključenosti pripadnika ranjivih grupa; zaštita životne sredine; rodna ravnopravnost; borba protiv trgovine ljudima; prevencija terorizma; sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci; sprečavanje zloupotrebe oružja; održivi razvoj; očuvanje zdravlja ljudi Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti javnog informisanja. 2. Analitičko-istraživački pristup 3. Originalnost. Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta

Potrebna dokumentacija

1645439352.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.stampa@kultura.gov.rs