Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kako se aplicira?

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs); Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda; Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.); Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu); Detaljan opis projekta; Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2020. godini; Biografije ključnih eksperata na projektu; Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u; Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) - podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara; Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 8. januara do 31. marta 2020. godine. (1) u elektronskom obliku na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs (2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „Konkurs – Međunarodni fondovi 2020“ pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.