konkurs
istekao

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PROMOVISANJE KULTURE I UMETNOSTI REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU U DIGITALNOM FORMATU U 2020. GODINI

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

15.05.2020

do 12 časova

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju (popunjava pravno lice): 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) 2. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu); 3. Detaljan opis projekta; 4. Kratke biografije predloženih učesnika (autora/umetnika/eskperata); 5. Opciono - potpisana stručna recenzija (u navedenoj oblasti) – prednost će imati projekti koji imaju preporuku; 6. Detaljnu finansijsku projekciju budžeta - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ tabela priložena uz formular / 7. Dokumentaciju projekta (uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na digitalnom nosaču); 8. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara. 9. Reference o prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti. Na sajtu Ministarstva nalazi se prijavni formular.