Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Sufinansiranje Projekata Za Promovisanje Kulture I Umetnosti Republike Srbije U Inostranstvu U Digitalnom Formatu

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

25.10.2019

12.00

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugi subjekti u kulturi registrovani na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači. Pravo učešća na konkursu nemaju fizička lica.

Kako se aplicira?

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju (popunjava pravno lice): *Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) *Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu); *Detaljan opis projekta; *Kratke biografije predloženih učesnika (autora/umetnika/eskperata); *Opciono - potpisana stručna recenzija (u navedenoj oblasti) – prednost će imati projekti koji imaju preporuku; *Detaljnu finansijsku projekciju budžeta - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ tabela priložena uz formular / *Dokumentaciju projekta (uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na digitalnom nosaču); *Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara. *Reference o prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti. Celokupna dokumentacija šalje se: najkasnije do petka, 25. oktobra 2019. godine do 12,00 časova (1) u elektronskom obliku na adresu: digitalnopredstavljanje@kultura.gov.rs U istom roku, u zapečaćenom omotu sa naznakom i neanonimno, poslati i (2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu“ pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.