Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS ZA UNAPREĐENJE PROFESIONALNIH STANDARDA U 2022. GODINI

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Rok za prijavu na konkurs

18.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata koji doprinose unapređenju medijskog profesionalizma, istraživanja i analize stanja u medijskoj oblasti, unapređenje medijske pismenosti, organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima, koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative. Nosioci projekta mogu biti pravna lica, koja su izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom. Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata): 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka: • Popunjen predlog projekta • Popunjen budžet projekta. Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta: • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru; • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB; • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Kako se aplicira?

Prijava (Obrazac 1) se preuzima sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnosi redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda. Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com