Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Kultura pokreće Evropu: Poziv za mobilnost pojedinaca umetnika i profesionalaca u kulturi

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Poziv je namenjen umetnicima i kulturnim profesionalcima koji rade u sledećim sektorima: muzika, književno prevođenje, arhitektura, kulturno nasleđe, dizajn i modni dizajn, vizuelne umetnosti i izvođačke umetnosti. Nudi grantove za mobilnost kandidata koji legalno borave u zemlji koja učestvuje u programu Kreativna Evropa i putuju u drugu zemlju Kreativne Evrope. Od kandidata će se tražiti da: • kreiraju nalog na portalu Gete aplikacija • popune prijavu onlajn, na Gete aplikacionom portalu. Podnosilac prijave će morati da pruži sledeće informacije (vođa grupe i članovi u slučaju grupnih prijava): • Lični podaci; • Obrazovanje; • Profesionalno iskustvo; • Projekat mobilnosti (jedan kolektivni projekat u slučaju grupne prijave): o Opis projekta i glavnog cilja; o Relevantnost projekta; o Detalji o međunarodnom partneru i pripremi projekta; o Očekivani dugoročni ishod; o Aspekti održivosti. Sledeći dokumenti će morati da budu postavljeni na prijavni portal: • Biografija na engleskom u PDF formatu (pojedinačna biografija za svakog člana grupe u slučaju grupne prijave); • Umetnički portfolio na engleskom u PDF formatu (po jedan po grupi u slučaju grupne aplikacije); • Dokaz o pripremi na engleskom u PDF formatu (dokument je potpisao međunarodni partner – organizacija ili pojedinac – koji potvrđuje saradnju sa podnosiocem); • Dokaz o legalnom boravku • Podaci o porodici • Dokaz o invalidnosti (ako je primenjivo).

Kako se aplicira?

Popunjavanje onlajn formulara za prjavu.