Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

LOKALNI PROGRAM PODRŠKE PROJEKTIMA U OBLASTI UMETNOSTI I KULTURE 2021/2022

Naziv donatora

Japanska fondacija, Budimpešta

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 1.000 do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
  • Vizuelna umetnost
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

Kandidati moraju biti institucije ili organizacije sa sedištem u Mađarskoj ili zemljama u kojima JFBP nadgleda programe grantova JF -a u centralnoj i istočnoj Evropi. Prijave pojedinaca nisu prihvatljive. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. Biće prihvaćene samo prijave podnete elektronskim putem. Kandidati moraju biti institucije ili organizacije koje imaju kapacitete potrebne za sprovođenje projekata na osnovu konkretnog akcionog plana. Kandidati ne smeju biti komercijalne organizacije. Prijem granta ili podrške od JFBP -a ne sme kršiti nikakve zakone, propise ili uredbe u njihovim zemljama. Kandidati moraju imati bankovni račun na ime organizacije da bi mogli primati sredstva granta od JFB -a.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na engleskom jeziku, elektronski. Nakon što kandidat pošalje obrazac za prijavu i obrazac budžeta, dobiće privremeno obaveštenje o odobrenju bespovratne pomoći i obrazac o odobrenju/odbijanju bespovratne pomoći. Nakon realizacije projekta, u roku od mesec dana od realizacije projekta, kandidat šalje narativni i finansijski izveštaj, kopije svih relevantnih računa i obrazac za plačanje. Svi obrasci su dostupni na sajtu Japanske fondacije. Popunjeni obrasci šalju se na: stumpfeniko@japanalapitvany.hu za oblast UMETNOST