Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Lokalni program podrške projektima u oblasti umetnosti i kulture 2021/2022

Naziv donatora

Japanska fondacija Budimpešta

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program je osmišljen kako bi pružio delimičnu pomoć za sprovođenje projekata povezanih sa japanskom kulturom i umetnošću, sa ciljem jačanja kulturne razmene između Japana i Mađarske i drugih zemalja Centralne i Istočne Evrope. Program se odnosi na neprofitne organizacije i institucije koje imaju dovoljno mogućnosti da izvrše projekat bespovratnih sredstava prema planu. Projekti koji se prijavljuju treba da se bave umetnošću (npr. Izložba, izvođačke umetnosti, projekcije filmova, muzika, ples i književnost), pod uslovom da je sadržaj u celosti ili većim delom povezan sa Japanom. Projekti realizovani putem interneta takođe ispunjavaju uslove! Verske i političke aktivnosti nisu prihvatljive. Samostalnoj izvedbi ili recitalu daće se niži prioritet. Kako je ovaj program dizajniran da pruži delimičnu pomoć, u principu, iznos bespovratnih sredstava koje obezbeđuje JFBP iznosiće do 50% ukupnog budžeta.

Kako se aplicira?

Pre prijave, možete se obratiti dgovornom osoblju japanske fondacije na adresu: The Japan Foundation, Budapest 1062 Budapest, Aradi u. 8-10. Hungary Tel.: (0036-1) 214-0775/6 Prijave se podnose na engleskom jeziku, elektronski. Nakon što kandidat pošalje obrazac za prijavu i obrazac budžeta, dobiće privremeno obaveštenje o odobrenju bespovratne pomoći i obrazac o odobrenju/odbijanju bespovratne pomoći. Nakon realizacije projekta, u roku od mesec dana od realizacije projekta, kandidat šalje narativni i finansijski izveštaj, kopije svih relevantnih računa i obrazac za plačanje. Svi obrasci su dostupni na sajtu Japanske fondacije. Popunjeni obrasci šalju se na: stumpfeniko@japanalapitvany.hu za oblast UMETNOST ili tothtimea@japanalapitvany.hu za oblast KNJIŽEVNOST. Književnost: Ms. Timea Toth (tothtimea@japanalapitvany.hu)