Mali grantovi Komisije za demokratiju (FY2021)

Naziv donatora

Ambasada SAD u Srbiji

SAD

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2021

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • građanska participacija naročito studenata i mladih u demokratskim procesima

Geografska oblast podrške

  • Gradovi
  • Gradske opštine

Predviđeni period trajanja projekta

do 15 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program malih grantova Komisije  posebno je  određen za jačanje demokratije i zaštitu  ljudskih prava i osnaživanje lokalnih organizacija da unaprede reforme u Republici Srbiji, uključujući i lokalne opštine van Beograda.U svetlu mera socijalnog distanciranja i da bismo ograničili širenje COVID-19, pozdravljamo kreativne predloge koji koriste video konferencije, alate za učenje na daljinu itd.

Kako se konkuriše

Slanjem popunjenog prijavnog formulara i tražene dokumentacije na email adresu: demcomserbia@state.gov