Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Mali istraživački grantovi Spenser fondacije za obrazovanje

Naziv donatora

Fondacija Spenser

Rok za prijavu na konkurs

05.12.2022

do 11 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

1-5 godina

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata moraju biti akademski istraživački projekti koji imaju za cilj proučavanje obrazovanja. Predlozi za aktivnosti osim istraživanja nisu prihvatljivi (npr. evaluacije programa, profesionalni razvoj, razvoj nastavnog plana i programa, stipendije, kapitalni projekti). Pored toga, predlozi za istraživačke studije fokusirane na druge oblasti osim obrazovanja, nisu prihvatljivi. Glavni istraživači i koistraživači koji se prijavljuju za stipendiju za mala istraživanja u obrazovanju moraju imati stečeni doktorat iz akademske discipline ili profesionalnog polja, ili odgovarajuće iskustvo u profesiji koja se odnosi na istraživanje u obrazovanju. Diplomirani studenti mogu biti deo istraživačkog tima. Glavni istraživač mora biti povezan sa neprofitnom organizacijom ili javnom/vladinom institucijom koja je voljna da služi kao administrativna organizacija ako se grant dodeli. Fondacija ne dodeljuje grantove direktno pojedincima. Primeri obuhvataju neprofitne ili javne fakultete, univerzitete, školske okruge i istraživačke ustanove, kao i druge neprofitne organizacije. Svi predlozi moraju biti dostavljeni na engleskom, a budžeti moraju biti predloženi u američkim dolarima.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem formulara za prijavu: https://spencer.smartsimple.us/s_Login.jsp