MATRA – Fond za regionalno partnerstvo Holandije raspisuje konkurs

Naziv donatora

Ambasada Kraljevine Holandije

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Unapređenje odnosa između Vlade i građana

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Prijave koje pokrivaju jednu od navedenih tema i zahteve konkursa mogu biti poslane Ambasadi Holandije u Beogradu na email: bel-os@minbuza.nl. Kontakt osoba za pitanja u vezi konkursa je Aleksandra Kalinić, 011 2023 900