Medijski grant za podršku manjinskoj zajednici za 2023. godinu

Naziv donatora

Institut za odnose s inostranstvom (IFA)

Rok za prijavu na konkurs

17.07.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • IT, novinarstvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Mogu se prijaviti članovi i zaposleni udruženja, organizacija ili redakcija nemačkih manjina sa sedištem u jednoj od sledećih zemalja: Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Kazahstan, Kirgistan, Letonija, Litvanija, Poljska, Republika Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Tadžikistan, Ukrajina i Uzbekistan. Zainteresovani za prijavu moraju biti uključeni u udruženje, organizaciju ili redakciju nemačke manjine sa sedištem u istočnoj Evropi, Kavkazu ili centralnoj Aziji. Kandidati imaju najmanje 18 godina u vreme podnošenja prijave i dobro govore nemački jezik. Kandidati moraju imati neophodne komunikacione uređaje za kreiranje članaka, kao što su pametni telefon, laptop ili kamera. Poželjno je praktično iskustvo u oblasti društvenih medija i/ili novinarstva. Grant omogućava ljudima koji su aktivni u organizaciji nemačke manjine da izveštavaju o različitim temama u svojim matičnim regionima. Tokom putovanja, primaoci grantova dele svoja iskustva sa velikom zajednicom na platformama društvenih medija. Ovo će omogućiti učesnicima da se povežu sa nemačkim manjinama u drugim zemljama i steknu dalje kvalifikacije u oblasti društvenih medija. Nakon toga, ovi putopisci mogu da integrišu svoje iskustvo u rad u svojoj organizaciji.

Potrebna dokumentacija

Auskunftsformular_2022.docx

Kako se aplicira?

Za prijavu je potrebno: 1. Popunjen Informativni obrazac 2. Kandidati moraju da dostave kratak video zapis — najviše 90 sekundi — koji ih ukratko predstavlja, objašnjava njihovo interesovanje za nemačke manjine. Oni treba da objasne svoje motive i zašto su pogodni za ovaj grant. Video datoteke koje su prevelike za slanje putem e-pošte mogu se poslati putem usluge za deljenje datoteka.