Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost 2022

Naziv donatora

Unesko

Rok za prijavu na konkurs

15.06.2022

do 11 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava kreativnu ekonomiju i inkluzivni i održivi ekonomski rast u kreativnim i kulturnim industrijama. Različitim inicijativama doprinosi razvoju i sprovođenju kulturnih politika, jačanju profesionalne obuke i kulturnog preduzetništva, pristupu novim tržištima, učešću i pristupu kulturnom životu. U skladu sa ciljevima IFCD-a, projekti koji ispunjavaju uslove moraju doprineti: implementaciji i/ili razradi politika i strategija koje imaju direktan, strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnim kulturnim dobrima i uslugama; jačanju kapaciteta javnih institucija i organizacija civilnog društva da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta. IFCD ulaže u projekte koji dovode do strukturnih promena kroz: uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti; jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koje se smatra neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara.