konkurs
istekao

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost 2022

Naziv donatora

Unesko

Rok za prijavu na konkurs

15.06.2022

do 11 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 12 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava kreativnu ekonomiju i inkluzivni i održivi ekonomski rast u kreativnim i kulturnim industrijama. Različitim inicijativama doprinosi razvoju i sprovođenju kulturnih politika, jačanju profesionalne obuke i kulturnog preduzetništva, pristupu novim tržištima, učešću i pristupu kulturnom životu. U skladu sa ciljevima IFCD-a, projekti koji ispunjavaju uslove moraju doprineti: implementaciji i/ili razradi politika i strategija koje imaju direktan, strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnim kulturnim dobrima i uslugama; jačanju kapaciteta javnih institucija i organizacija civilnog društva da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta. IFCD ulaže u projekte koji dovode do strukturnih promena kroz: uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti; jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koje se smatra neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Kako se konkuriše

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara.