Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Mikro grantovi Laboratorije za dečja rešenja

Naziv donatora

Arigato internešnal

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500 do 2.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Deca, smanjenje siromaštva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

4 meseca

Posebni zahtevi donatora

Laboratorija za dečija rešenja (CLS) ima za cilj da podrži mlade ljude u preduzimanju akcija za rešavanje problema siromaštva koje pogađa decu u njihovim zajednicama kroz rešenja zasnovana na obrazovanju. Putem otvorenog poziva, dečje grupe širom sveta su pozvane da podnesu projekte koje vode oni koji mogu da predlože kontekstualno osetljiva i jedinstvena rešenja za siromaštvo koje pogađa decu u njihovim zajednicama. Od projekata se očekuje da se pozabave etičkim izazovima i kulturnim normama koje mogu dovesti do siromaštva i predloži rešenja za to zasnovana na obrazovanju. 1. Stvoriti smislene, participativne prostore i prilike u kojima su deca osnažena da vode, razvijaju i sprovode relevantne akcije. 2. Kada deca sastave svoj projekat, podržite ih da se prijave za jedan od CSL mikro grantova i mogućnosti mentorstva. KRITERIJUMI ZA IZBOR Projekat mora da vodi grupa od 4 ili više dece (ispod 18 godina) i mora da odražava istinske napore da se obezbedi najviši mogući nivo učešća dece. Rešenja moraju biti usmerena na to kako obrazovanje može doprineti okončanju siromaštva koje pogađa decu. Prednost će imati rešenja koja vode različite grupe dece (grupe koje pokazuju versku i kulturnu raznolikost, kao i polnu, starosnu i etničku raznolikost). Projekat mora biti inovativan i sa potencijalom da bude održiv i repliciran. Projekat mora biti relevantan za lokalni kontekst kandidata.

Potrebna dokumentacija

guide-csl-low.pdf

Kako se aplicira?

Obrazac za prijavu se sastoji od nekoliko pitanja koja možete pročitati unapred. Pogledajte Vodič za prijavu da biste videli sva pitanja i smernice.