Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Monitoring sudske prakse u slučajevima femicida i rodno zasnovanog nasilja prema ženama

Naziv donatora

AIRE centar

Rok za prijavu na konkurs

25.02.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

AIRE centar, u saradnji sa organizacijom FemPlatz, poziva organizacije civilnog društva kojima je unapređenje položaja žena, ostvarivanje ženskih prava i borba protiv rodno zasnovanog nasilja u fokusu rada sa područja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) da podnesu aplikacije za dodelu grantova za provođenje monitoringa sudske prakse u slučajevima femicida i rodno zasnovanog nasilja. Traži se partnerstvo sa ženskim organizacijama čiji su ciljevi i osnovne aktivnosti promovisanje ženskih prava i/ili borba protiv nasilja nad ženama. Organizacije bi trebalo da: • su registrovane po propisima zemlje u kojoj posluju, da imaju najmanje tri (3) godine iskustva u programima podrške borbi protiv nasilja protiv žena i rodno zasnovanog nasilja, uključujući i pružanje direktnih usluga ženama u situaciji nasilja, pravnim savetima ili podrškom, zastupanjem, istraživanjem; • imaju prethodno iskustvo u istraživanju nasilja nad ženama i/ili femicida (individualno istraživanje ili istraživanje u partnerstvu sa drugim organizacijama/akterima); • da imaju najmanje jednog advokata u svom timu za sprovođenje monitoringa, koji je dobro upoznat sa zakonodavnim okvirom za zaštitu žena od nasilja.

Kako se aplicira?

Prijave je potrebno poslati na imejl adresu: info@airewb.org.