Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Nacionalni resursni centar EU za organizacije civilnog društva u Srbiji

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

16.09.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 4.500.000 do 4.800.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija poziva predloge za jačanje procesa evropskih integracija u Srbiji osnaživanjem civilnog društva za aktivno učešće u donošenju političkih odluka i dalje stimulisanje podsticajnog okruženja za civilno društvo. Specifični cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je dalje jačanje sveukupnih kapaciteta civilnog društva, uključujući kapacitete za zagovaranje i praćenje reformi i procesa evropskih integracija u svim relevantnim sektorima, povećanje kapaciteta osnovnih i neformalnih grupa za zagovaranje i praćenje reformi i procesa evropskih integracija Srbije kroz fleksibilne mehanizme finansijske podrške trećim stranama, sa fokusom na jačanje nerazvijenog civilnog društva u specifičnim sektorima i pomaganje transformaciji neformalnih grupa u organizovane OCD. Prioriteti ovog poziva za podnošenje predloga projekata su: 1. Razvijati organizacione kapacitete civilnog društva; i 2. Povećati nivo i kvalitet učešća civilnog društva u procesima kreiranja politika, uključujući zagovaranje i praćenje reformi i procesa evropskih integracija Srbije; i 3. Ojačati i dalje razvijati lokalne organizacije i neformalne grupe putem umrežavanja, podučavanja, mentorstva i FSTP-a

Kako se aplicira?

Blagovremenom registracijom u PADOR sistemu i onlajn podnošenjem predloga projekta prema uputstvima iz priloženog Vodiča za podnošenje predloga projekta.