konkurs
istekao

NAGRADA ZA PODSTICAJ ŽENAMA U OBLASTI PRIRODNIH NAUKA

Naziv donatora

Natura portfolio

Rok za prijavu na konkurs

20.06.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

40.000 $

Vrsta podrške

Nagrade

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Ciljna grupa podrške

  • Akademska zajednica

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlagači moraju odrediti predstavnika inicijative koji će biti osoba za kontakt i koja će primiti nagradu u ime inicijative. Dodela ngrade je u oktobru 2021. u Londonu. Sve troškove puta i smeštaja snosi organizator.

Kako se konkuriše

Popunjavanjem onlajn formulara odgovaranjem na pitanja koja se tiču opisa, uspeha i planova za budućnost predložene inicijative.