Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

17.04.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

20.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 5 do 7 meseca

Posebni zahtevi donatora

Opšti cilj konkursa je uspostavljanje saradnje između Nacionalne akademije za javnu upravu i zainteresovanih organizacija u procesu skeniranja potreba i kreiranja okvira za usavršavanje državnih službenika. Posebni ciljevi konkursa su 1) iniciranje prvih aktivnosti u okviru istraživačko analitičke funkcije, 2) istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika, 3) kreiranje preporuka za dalje usavršavanje državnih službenika. Očekivani rezultati projekta: 1. Uspostavljena saradnja između NAJU i organizacija civilnog društva i naučnoistraživačkih institucija 2. Sprovedena prva istraživanja u oblasti procene potreba za usavršavanjem javnih službenika 3. Kreirane smernice u pogledu tematskog okvira za usavršavanje u javnoj upravi. Osnovni dokumenti za prijavu na konkurs treba da budu dostavljeni u elektronskoj formi. Dokumenta bi trebalo da budu skenirana i da sadrže originalne potpise i zvanične pečate. Prijave treba da budu popunjene od strane podnosioca prijave koji je odgovoran za realizaciju projekta. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice institucije ili organizacije koja podnosi prijavu. Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa čine: • Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1 • Format budžeta - Dokumenta 2 i 3 • Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta Kao obavezna dokumentacija UNDP-u se dostavlja sledeće: • Popunjen formular za prijavu predloga projekta (Dokument 1) • Tabelarni budžet (Dokument 2) • Narativni budžet (Dokument 3) • Rešenje o registraciji pred nadležnim organom • Statut organizacije • Rešenje o registraciji pred nadležnim organom partnerske organizacije/institucije (ako se projekat sprovodi u partnerstvu) • Statut partnerske organizacije/institucije (ako se projekat sprovodi u partnerstvu) • CV organizacije (do 2 strane) • Radne biografije stručnjaka i stručnjakinja koji/e će biti angažovani/e na projektu (članovi/ce projektnog tima i spoljnih saradnika)

Kako se aplicira?

Dokumentacija se dostavlja u elektronskom formi na adresu: grants.rs@undp.org