Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Omladinska akademija za građansku participaciju

Naziv donatora

Ambasada SAD u Bugarskoj

Rok za prijavu na konkurs

01.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

200.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 6 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sofiji, raspisuje konkurs za organizacije za sprovođenje programa za podsticanje razvoja civilnog društva i javnog angažovanja u Bugarskoj kroz stvaranje Omladinske akademije za građansko učešće. Primarni cilj projekta je da se poveća interesovanje Bugara srednjoškolskog uzrasta za demokratiju kroz interaktivne radionice o pravu glasa, izborima i alatima za učešće javnosti. Kroz projektne aktivnosti, uključujući simulaciju izbora u raznim srednjim školama širom Bugarske i saradnju sa organizacijama za posmatranje izbora, akademija će pomoći bugarskoj omladini da se aktivno uključi u rešavanje problema koji ih direktno pogađaju, uključujući korupciju, slobodu govora, i prava manjina. Ovaj projekat će takođe podstaći razumevanje mladih za „zagovaranje problema“ – tj. kako građani i organizacije civilnog društva angažuju zajednice i vladine institucije na različitim nivoima (lokalnim, nacionalnim i međunarodnim) da podignu svest o problemima i da identifikuju i traže rešenja. Ciljna publika uključuje srednjoškolce u tradicionalno nedovoljno opsluženim oblastima sa velikom manjinskom populacijom i geografskim fokusom na južnu i severozapadnu Bugarsku. Predlozi moraju da identifikuju ciljnu publiku projekta; konkretne i ostvarive ciljevi i planove za merenje napretka prema ovim ciljevima; realističan akcioni plan; i razumnu procenu troškova. Ambasada u Sofiji snažno podržava saradnju između različitih zainteresovanih strana i podstiče partnerstvo sa državnim i privatnim institucijama kako bi se projekat implementirao i osigurala njegova održivost.

Kako se aplicira?

Geografski, prioritet ima Bugarska, ali poziv se odnosi i na regije sa bugarskim manjinskim zajednicama. Prijave se podnose registracijom i podnošenjem predloga prema datim uputstvima.