Otvoren GIJTR Poziv za omladinske aktiviste

Naziv donatora

Globalna inicijativa za pravdu, istinu i pomirenje (GIJTR)

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Globalna inicijativa za pravdu, istinu i pomirenje objavljuje poziv za prijavu visoko motivisanih omladinskih aktivista i/ili predstavnika organizacija koje vode mladi za učešće u dvanaestomesečnom projektu koji ima za cilj da usredsredi glasove mladih u napore za prevenciju zločina izgradnjom njihovih kapaciteta kao aktivnih aktera mira i bezbednosti u svojim zajednicama, oslanjajući se na njihovu stručnost da razviju strategije vođene mladima za angažovanje mladih u naporima za prevenciju zločina. Projekat usmeravanja glasova mladih aktivista ka prevenciji zločina usmeren je na aktiviste na ranom i srednjem nivou karijere i aktere civilnog društva koji imaju između dve do pet godina iskustva u radu u vezi sa prevencijom zločina i sukoba, tranzicionom pravdom, ljudskim pravima, zagovaranjem, mladima, prevencija nasilja ili izgradnja mira. Zahtevi: Trideset pet godina ili mlađi; Državljanin Kenije, Etiopije, Obale Slonovače, Avganistana, Filipina, Indonezije, Mjanmara, Tajlanda, Poljske ili Balkana; Ako ste povezani sa organizacijom – predstavljate organizaciju koju vode mladi (tj. rukovodstvo ima 35 godina ili je mlađe) ili predstavljate organizaciju čiji je primarni rad sa mladima Pokazano interesovanje za dopiranje do mladih i mobilizaciju u oblastima prevencije zločina i sukoba, izgradnji mira, digitalnog zastupanja i pismenosti, informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), tranzicione pravde i/ili prevencije nasilja; Posvećenost i dostupnost za sledeće: Priprema i potpuno angažovanje u jednoj višednevnoj onlajn radionici od 20. do 23. juna 2022. (datumi mogu malo da variraju); Učešće u jednoj ličnoj radionici na Baliju, Indonezija od 25. do 29. jula 2022. (datumi mogu malo da se razlikuju; svi putni troškovi će biti pokriveni); Osmišljavanje, uključivanje povratnih informacija o i implementacija projekta prevencije zverstava na čelu sa mladima, korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija i platformi društvenih medija, uz mali grant (koji će se sprovoditi od avgusta do oktobra 2022.); Učešće u virtuelnoj razmeni okruglog stola (konkretni datumi će biti određeni u kasnijoj fazi); Doprinos virtuelnoj onlajn platformi fokusiranoj na strategije vođene mladima o tome kako uključiti mlade iz svih konteksta u prevenciju zločina koristeći platforme društvenih medija i informaciono-komunikacione tehnologije; i Tečno poznavanje engleskog jezika (poželjno).

Kako se aplicira?

Popunjavanjem formulara za prijavu i slanjem na: dgulbrandsen@sitesofconscience.org