Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs za inovacije u oblasti klimatskih promena

Naziv donatora

Globalni fond za inovacije (GIF)

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2023

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 230.000 do 15.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Razvoj zajednica, održivi razvoj, smanjenje siromaštva, inovacije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Može se prijaviti bilo koja vrsta organizacije. Ovo uključuje socijalna preduzeća, profitne kompanije, neprofitne organizacije, vladine agencije, međunarodne organizacije i istraživačke institucije u bilo kojoj zemlji. Preporučuje se da se individualni inovatori, preduzetnici ili istraživači prijave preko pridružene organizacije.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem kratke prijave koja daje informacije o inovaciji, kako ona ispunjava kriterijume fondacije i šta se može postići njenim finansiranjem. Sledeći korak je naknadni poziv člana investicionog tima i podnošenje pune prijave koja uključuje informacije o timu, budžetima i planovima