Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za dodelu grantova za zagovaračke inicijative u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije Covid-19 -“Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.
Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“

Naziv donatora

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

24.02.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 700.900 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • zagovanje, pandemija Covid-19

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva u partnerstvu sa još jednom OGD ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije Covid-19. Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti. Predlozi projekata treba da imaju zagovaračku komponentu koja uključuje najmanje jednu od navedenih metoda: Identifikovanje nedostataka, slabosti i dobrih praksi koje bi se mogle koristiti kao osnov zagovaračke inicijative. Analiziranje uticaja zakona i javnih politika uopšte, ili u odnosu na specifične grupe kao što su žene, radnici u neformalnoj ekonomiji ili specifična pitanja kao što su rodno zasnovano nasilje, pristup lečenju itd. Efikasno angažovanje i saradnja sa institucijama na razvoju i implementaciji politika i planova za dugoročno rešavanje posledica pandemije ili odgovora na nove vanredne zdravstvene situacije. Sazivanje / učešće u dijalogu sa donosiocima odluka u cilju poboljšanja transparentnosti i jačanja institucija / politika / praksi. Dobitnicima granta ACT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih OGD. Aktivnosti izgradnje i razvoja kapaciteta će se sastojati iz treninga i mentorske podrške iz oblasti javnog zagovaranja.

Kako se aplicira?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Prijavnom formularu možete pristupiti putem sledećeg linka: https://act.civicatalyst.org/node/331 Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org. Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs U svrhu bližeg predstavljanja Poziva, biće održana onlajn info sesija u petak, 28. januara 2022. godine u 11 časova na kojoj će učesnici imati prilike da se bolje upoznaju sa Pozivom.