Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za istraživanja u oblasti karbonske tehnologije

Naziv donatora

Fondacija za istraživanje tehnologije ugljenika (CTRF)

Rok za prijavu na konkurs

04.04.2023

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

CTRF finansira istraživačke programe sa najvećim uticajem. Istraživači u visokoškolskim ustanovama ili javnim ili neprofitnim istraživačkim ustanovama imaju pravo da se prijave za ovaj grant. Glavni istraživači koji ispunjavaju uslove za CTRF standardni grant za istraživanje moraju biti najmanje jedno od sledećeg: • Zaposleni u administrativnoj istraživačkoj organizaciji na nivou koji je ekvivalentan nivou predavača ili više. • Imaju ugovor na određeno vreme duže od trajanja predloženog projekta i organizacija domaćin je spremna da pruži svu podršku koja je dostupna stalnim zaposlenima. • Podnosioci zahteva mogu biti glavni istraživači samo na jednom predlogu i koistraživači na dodatnim predlozima.

Kako se aplicira?

Kandidati treba da popune onlajn obazac za izražavanje Namere za podnošenje predloga: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekue3ttxDkXUo7BXh-AX58_A-6k4rbDjy4kVA2enDCROzjXA/viewform Potpuna ponuda se podnosi u drugom koraku, slanjem popunjenog obrasca za prijavu na: research@ctrfoundation.com.