Otvoren poziv za male grantove organizacijama civilnog društva

Naziv donatora

Mladi Balkana: povezivanje obrazovanja, sposobnosti i potencijala partnerstva u regionalnoj praksi zapošljavanja (BY LEAP)

Rok za prijavu na konkurs

18.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 20.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 8 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Potrebna dokumentacija: 1. Prijavni formular 2. Obrazac budžeta 3. Skenirana potvrda o registraciji izdata od strane relevantnog javnog organa kojom se potvrđuje da je organizacija i partner(i) pravno i neprofitno lice osnovano u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj. Kratak rezime prijave mora da bude napisan na engleskom. Podnosioci predloga projekata se ohrabruju da podnose predloge na engleskom jeziku, uzimajući u obzir sprovođenje projekta/komunikaciju, a izveštavanje se vrši na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Predloge projekata poslati u pisanoj formi na lokalnom jeziku (srpskom, bošnjačkom/hrvatskom/srpskom, albanskom, makedonskom, maternjem, ili turskom) ili na engleskom jeziku putem elektronske pošte na: grants@by-leap.com sa nazivom: CFP BY LEAP/NAZIV PODNOSIOCA PREDLOGA PROJEKTA/ZEMLJA Info sesija će se održati 28. oktobra u 12 časova. Prijaviti se registracijom na stranici BY LEAP-a.