Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za male grantove organizacijama civilnog društva

Naziv donatora

Mladi Balkana: povezivanje obrazovanja, sposobnosti i potencijala partnerstva u regionalnoj praksi zapošljavanja (BY LEAP)

Rok za prijavu na konkurs

18.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 20.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 8 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Potrebna dokumentacija: 1. Prijavni formular 2. Obrazac budžeta 3. Skenirana potvrda o registraciji izdata od strane relevantnog javnog organa kojom se potvrđuje da je organizacija i partner(i) pravno i neprofitno lice osnovano u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj. Kratak rezime prijave mora da bude napisan na engleskom. Podnosioci predloga projekata se ohrabruju da podnose predloge na engleskom jeziku, uzimajući u obzir sprovođenje projekta/komunikaciju, a izveštavanje se vrši na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Predloge projekata poslati u pisanoj formi na lokalnom jeziku (srpskom, bošnjačkom/hrvatskom/srpskom, albanskom, makedonskom, maternjem, ili turskom) ili na engleskom jeziku putem elektronske pošte na: grants@by-leap.com sa nazivom: CFP BY LEAP/NAZIV PODNOSIOCA PREDLOGA PROJEKTA/ZEMLJA Info sesija će se održati 28. oktobra u 12 časova. Prijaviti se registracijom na stranici BY LEAP-a.