Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za mlade lidere u oblasti zaštite životne sredine

Naziv donatora

Inicijativa za podršku mladim liderima zaštite životne sredine (JWH)

Rok za prijavu na konkurs

24.08.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 2.500 do 7.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Donacije Inicijative mogu koristiti samo pojedinci za svoj lični liderski razvoj. Grant se ni u kom slučaju ne može koristiti za aktivnosti koje nisu direktno od koristi liderstvu i učenju korisnika granta. Novac granta stoga ne može biti korišćen za: 1. Implementacija ili razvoj bilo kakvih projekata; 2. Plaćanje indirektnih troškova, administrativnih taksi ili plata drugih lica osim primaoca granta. Predlagač treba da bude neko ko dobro poznaje kandidata i upoznat je sa njenim/njegovim ciljevima. Kandidati treba da budu „mladi“ ljudi koji rade ili su povezani sa ekološkim OCD koje su pokazale potencijal i zainteresovanost za dalji razvoj liderstva. Generalno definišu „mlade“ kao pojedince mlađe od 35 godina. Međutim, to se uglavnom odnosi na ljude koji rade na nižim pozicijama u organizacijama, a koji imaju potencijal i ambiciju da razviju lidersku ulogu.

Kako se aplicira?

Prijave za nominacije na engleskom, španskom, francuskom ili portugalskom jeziku, uz prateće dokumente: • popunjen formular za nominaciju sa dve reference; • kopiju biografije kandidata; • nedavnu digitalnu sliku kandidata na kojoj se jasno vidi lice (pogled spreda). dostaviti elektronskim putem na adresu: Daan Robben – Koordinator JVH Initiative (jwh@bothends.org)