Otvoren poziv za podnošenje predloga projekata „Medijska pismenost“

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 60.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Poziv „Medijska pismenost“ u okviru međusektorskog potprograma Kreativne Evrope nastoji da podstakne deljenje znanja i razmenu o politikama i praksama medijske pismenosti. Podrška predviđa razvoj inovativnih prekograničnih inicijativa za medijsku pismenost i zajednica širom Evrope, u kontekstu digitalnog okruženja koji se neprestano menja, i uzimajući u obzir aktuelno ponašanje korisnika među različitim starosnim grupama.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti podneti direktno onlajn preko portala za finansiranje i tendere. Podnošenjepredloga projekata je proces koji se odvija u 2 koraka: a) kreiranjem korisničkog naloga i registracije organizacije Da bi koristili sistem za prijavu (jedini način prijave), svi učesnici treba da kreiraju korisnički nalog za prijavu u EU. Kada imate EULogin nalog, možete da registrujete svoju organizaciju u Registar učesnika. Kada se registracija završi, dobićete devetocifreni broj, identifikacioni kod učesnika (PIC). b) dostavljanjem predloga Pristupate sistemu za elektronsko podnošenje putem stranice sa temama. Slanjem predloga u 4 dela, na sledeći način: Deo A uključuje administrativne informacije o organizacijama koje se prijavljuju (budući koordinator, korisnici, povezana lica i pridruženi partneri) i sažeti predlog budžeta. Popunjava se direktno na mreži. Deo B pokriva tehnički sadržaj predloga. Preuzmanjem obaveznog šablona, popunjavanjem i otpremanjem kao PDF datoteke. Deo C sadrži dodatne podatke o projektu. Popunjava se direktno na mreži. Anekse otpremiti kao PDF datoteke.