Otvoren poziv za predloge projekata Međunarodnog trans fonda

Naziv donatora

Međunarodni trans fond (ITF)

Rok za prijavu na konkurs

05.12.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 80.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Razvoj zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Za finansiranje su kvalifikovane organizacije koje ispunjavaju sledeće kriterijume: Organizacije su trans vođene: (1) Trans osobe imaju uloge u donošenju odluka, uključujući određivanje strateških i finansijskih prioriteta organizacije i (2) Trans osobe čine 75% osoblja grupe i odbora, portparola i/ili tela za donošenje odluka. Ako ne, organizacije moraju pokazati kako trans osobe donose budžetske, organizacione i strateške odluke. Operativni budžet ispod 150.000 dolara. Glavni fokus rada je da koristi trans zajednici. Doprinosi izgradnji pokreta, a ne samo pružanju direktnih usluga.

Kako se aplicira?

Slanjem kompletne prijave putem onlajn obrasca, ili direktno: info@transfund.org ili itf_info@protonmail.com.