Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za Program grantova Višegrad+

Naziv donatora

Međunarodni Višegrad fond

Rok za prijavu na konkurs

01.06.2022

do 12 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Mala i srednja preduzeća
 • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Industrija, uključujući MSP
 • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Mediji
 • Mediji
Ostalo
 • demokratija i dobro upravljanje, umetnost, biznis

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Međunarodni Višegrad fond prima prijave za projekte podrške Višegrad+ grantovima koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana i regiona Istočnog partnerstva. Poziv se odnosi na konzorcijum organizacija od kojih 3 ili više imaju sedište u različitim višegradskim zemljama. Sve vrste nevladinih organizacija civilnog društva (OCD); opštine i lokalne samouprave; škole, visokoškolske ustanove; istraživačka i naučna tela i javne institucije su kvalifikovani kao vodeći partneri (podnosilac prijave) i partneri u konzorcijumima. Učesnici na tržištu, npr. kompanije – posebno akteri inovacija i startup-a – sa pravnim licem takođe su kvalifikovani, ali samo ako je njihov Višegradski projekat neprofitnog karaktera. Najmanje 3 organizacije iz 3 različite V4 zemlje i najmanje 1 organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija ili najmanje 1 organizacija iz zemalja Istočnog partnerstva: Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija , Moldavija i Ukrajina.

Kako se aplicira?

Predlozi projekata primaju se isključivo elektronskim putem putem onlajn sistema za prijavu Fonda, koji se otvara 30 dana pre svakog roka. Registracija prijave je moguća samo sa važećom mejl adresom. Svaka aplikacija je zaštićena lozinkom i može joj se kasnije pristupiti i uređivati. Konsultovanje vašeg predloga projekta sa osobljem Fonda moguće je putem mejla, telefona, onlajn ili ličnog sastanka, po dogovoru. Konsultacije se mogu održati do 14 dana pre navedenog roka za prijavu. Nakon isteka roka i pre objavljivanja rezultata nisu dozvoljene dalje konsultacije o prijavama dostavljenim na navedeni poziv