Otvoren poziv za Program otvorene reke

Naziv donatora

Program otvorene reke

Rok za prijavu na konkurs

09.12.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Klimatske promene

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Otvoren poziv zaprijave za Program otvorenih reka kako bi se pomoglo obnavljanju prirodnih staništa i omogućilo rečnim ekosistemima da budu otporniji na promene klime. Projekti često uključuju širok spektar partnera i saradnika, uključujući nevladine organizacije, vladu, akademiju, privatni sektor, grupe u zajednici i pojedince te se podstiču prijave različitih konzorcijuma i saradnje. Međutim, postoie specifični kriterijumi ko može biti koordinacioni partner. Partner za koordinaciju je aplikant za program i on će preuzeti vođstvo u upravljanju projektom. Koordinator pria i upravlja finansiranjem granta, potpiuje ugovor o grantu i preuzima odgovornost za efektivnu realizaciju projekta. Sledeće organizacije se mogu prijaviti na program za kategoriju A, B i C: • Dobrotvorna organizacija. • Organizacija sa neprofitnim statusom. Očekuje se da će većina kandidata biti organizacije sa fokusom na životnu sredinu i iskustvom u obnavljanju reka / ekološkim radovima. Prepoznato je da javne i privatne organizacije i grupe u zajednici možda žele da se prijave i ohrabruje se njihovo učešće u projektima kao partnera.

Kako se aplicira?

Sve prijave se podnose onlajn putem jedinstvenog sistema za upravljanje grantovima