Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za projekte iz oblasti ekologije

Naziv donatora

Fondacija SUEZ

Rok za prijavu na konkurs

30.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Vodovod i kanalizacija
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijava mora imati priloge. Za pristup projektima osnovnih usluga, aplikanti moraju dostaviti: 1. Pismo decentralizovanih, nadležnih lokalnih vlasti za teritoriju i / ili intervenciju u oblasti na koju se projekat odnosi. 2. Pismo lokalnog, stranog partnera – ili ugovor o partnerstvu ako postoji – Ovo pismo (ili sporazum) mora navesti detalje o prirodi i nivou učešća svake od strana.

Kako se aplicira?

Podnošenjem prijave onlajn: http://www.fondation-suez.com/ Podnesak projekta možete sačuvati u bilo kom trenutku, kako biste ga dovršili, izmenili, pre nego što ga podnesete; sve informacije koje su tada date dostupne su samo vama. Nakon što se prijava potvrdi, pokreće se postupak evaluacije i odabira projekta: automatski će vam biti poslana e-pošta za potvrdu registracije, uključujući sažetak unetih podataka, kao i identifikacioni broj projekta. U svakoj fazi / svakom ekranu aplikacije, dostupni su detalji i pomoć na mreži koji će vam pomoći da opišete svoj projekat.