Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

OTVOREN POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I MENTORSTVA ZA OCD IZ ZAJEČARSKOG OKRUGA U OKVIRU PROJEKTA „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE“

Naziv donatora

GIZ

Rok za prijavu na konkurs

20.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500.00 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Održivi razvoj, smanjenje siromaštva

Geografska pokrivenost

  • Zaječarski okrug

Posebni zahtevi donatora

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ otvoren je poziv za organizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Zaječarskog okruga. Platforma “Održivi razvoj za sve” podržana je od vlada Švajcarske i Nemačke a sprovodi je nemačka razvojna agencija GIZ u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, kako bi se podsticao i afirmisao široki društveni dijalog na temu održivog razvoja. Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajan uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova Platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i sektoru civilnog društva. Od izabranih udruženja se očekuje da opredele dva predstavnika za učešće na tri dvodnevna treninga u periodu oktobra 2021.- novembar 2021; da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja; da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja; da organizuju tematsku kampanju koja se može uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja.

Potrebna dokumentacija

prijavni_formular_.doc

Kako se aplicira?

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u programu, potrebno je da podnesu prijavu za konkurs i dostave ponudu za realizaciju kampanja na: ivona.gvozdenovic@divac.com