Stalni poziv za program grantova Smurfit Kappa fondacije

Naziv donatora

Smurfit Kappa fondacija

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2023

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana, Zdravlje, Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti za sve projekte: • Mora biti za dobrobit siromašnih ljudi. • Mora biti u oblastima zdravlja, ishrane, obrazovanja i opšteg blagostanja. • Mora biti održiv projekat. • Mora biti u javnoj dobrobiti. • Mora biti u zemlji u kojoj SKG posluje.

Kako se aplicira?

Popunite i pošaljite onlajn formular za prijavu. Menadžer fondacije će pregledati sve prijave i dostaviti važeće projekte na drugi pregled. Drugi pregled vrše tri poverenika SK Fondacije, i ako su validni idu u potpunosti pred Odbor za pregled. Odbor u punom sastavu zatim razmatra sve podnete projekte i donosi konačne odluke. Odbor se sastaje četiri puta godišnje. Menadžer fondacije SK obaveštava uspešnog i neuspešnog kandidata putem e-pošte.