Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Stalni poziv za program grantova Smurfit Kappa fondacije

Naziv donatora

Smurfit Kappa fondacija

Rok za prijavu na konkurs

Konkurs je stalno otvoren!

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana, Zdravlje, Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti za sve projekte: • Mora biti za dobrobit siromašnih ljudi. • Mora biti u oblastima zdravlja, ishrane, obrazovanja i opšteg blagostanja. • Mora biti održiv projekat. • Mora biti u javnoj dobrobiti. • Mora biti u zemlji u kojoj SKG posluje.

Kako se aplicira?

Popunite i pošaljite onlajn formular za prijavu. Menadžer fondacije će pregledati sve prijave i dostaviti važeće projekte na drugi pregled. Drugi pregled vrše tri poverenika SK Fondacije, i ako su validni idu u potpunosti pred Odbor za pregled. Odbor u punom sastavu zatim razmatra sve podnete projekte i donosi konačne odluke. Odbor se sastaje četiri puta godišnje. Menadžer fondacije SK obaveštava uspešnog i neuspešnog kandidata putem e-pošte.

Tags: