Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvorene prijave za obuku o ljudskim pravima na međunarodnim granicama

Naziv donatora

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava

Rok za prijavu na konkurs

02.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Migracije
Ostalo
  • Izbeglice i azilanti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) poziva branioce ljudskih prava koji se bave ljudskim pravima na međunarodnim granicama u Jugoistočnoj Evropi da se prijave za petodnevnu obuku u Srbiji od 9. do 13. maja 2022. godine. Obuka će obuhvatiti ključne principe ljudskih prava i šire, kao i bezbednost branitelja ljudskih prava, uključujući digitalnu bezbednost i bezbedno upravljanje informacijama. Obuka će se zasnivati na interaktivnim metodama učenja i zahtevaće visok nivo aktivnog učešća svih učesnika. Radni jezik obuke je engleski. Materijali za obuku, putni troškovi i smeštaj sa punim pansionom biće pokriveni od strane ODIHR-a. Mesto održavanja obuke biće hotel koji se nalazi van Beograda, na 1 sat vožnje od beogradskog aerodroma. Poziv je otvoren za: branitelje ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije; aplikanti sa Kosova takođe imaju pravo da se prijave. Veličina grupe će biti ograničena na 23 učesnika, odabranih prema sledećim kriterijumima: 1. Delovanje u jednoj od sledećih država članica OEBS-a: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Severna Makedonija, Srbija ili Slovenija; aplikanti sa Kosova takođe imaju pravo da se prijave; 2. Dokazano iskustvo aktivnosti vezanih za ljudska prava u kontekstu migracija i izbeglica; 3. Relevantnost obuke za buduće aktivnosti kandidata za ljudska prava u regionu; 4. Mogućnost učešća na engleskom jeziku; Prioritet će imati članovi udruženja i organizacija civilnog društva, uključujući medije (1 osoba po organizaciji), koji će demonstrirati sposobnost da podele znanje o obuci sa kolegama. OEBS/ODIHR priznaje kao branioca ljudskih prava svaku osobu koja promoviše i teži ostvarivanju ljudskih prava bez obzira na profesiju, godine ili drugi status. Zaštitnici ljudskih prava sprovode svoje aktivnosti u oblasti ljudskih prava pojedinačno ili zajedno sa drugima, kao deo neformalne grupe ili kao nevladina organizacija, i deluju dobrovoljno ili profesionalno. Ako imate napredna znanja i veštine u praćenju ljudskih prava i izveštavanju i digitalnoj bezbednosti, preporuka je da se NE prijavite. Obuka je namenjena braniocima ljudskih prava sa ograničenim iskustvom u ovoj oblasti.

Kako se aplicira?

Konkuriše se popunjavanjem onlajn formulara za prijavu: https://www.surveymonkey.com/r/HRD_borders i dodavanjem biografije u PDF ili DOC formatu.