Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoreni poziv Erazmus+ partnerstva za saradnju

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

04.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 400.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Obrazovanje odraslih, Mladi i adolescenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pojedinci čine glavnu ciljnu grupu Programa. Međutim, Program do ovih pojedinaca dolazi uglavnom preko organizacija, institucija, tela ili grupa koje organizuju aktivnosti. Uslovi pristupa Programu se stoga odnose na ova dva aktera: „učesnike“ (pojedince koji učestvuju u Programu) i „organizacije učesnice“ (uključujući neformalne grupe i samozaposlena lica). I za učesnike i za organizacije koje učestvuju, uslovi za učešće zavise od zemlje u kojoj se nalaze. Kao opšte pravilo, učesnici u Erazmus+ projektima moraju biti osnovani u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je povezana sa Programom. Uopšteno govoreći, glavne ciljne grupe su: Za projekte relevantne za oblast visokog obrazovanja, glavni ciljevi su: studenti visokog obrazovanja (kratki ciklus, prvi, drugi ili treći ciklus), visokoškolski nastavnici i profesori, osoblje visokoškolskih ustanova, treneri i stručnjaci u preduzećima; Za projekte relevantne za oblast stručnog obrazovanja i obuke, glavni ciljevi su: studenti u stručnom obrazovanju i obuci, stručnjaci i treneri u stručnom obrazovanju i obuci, osoblje organizacija za početno stručno obrazovanje i obuku, treneri i profesionalci u preduzećima; Za projekte relevantne za oblast školskog obrazovanja, glavni ciljevi su: rukovodioci škola, školski nastavnici i školsko osoblje, učenici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; Za projekte relevantne za oblast obrazovanja odraslih, glavni ciljevi su: članovi nestručnih organizacija za obrazovanje odraslih, treneri, osoblje i učenici u nestručnom obrazovanju odraslih; Za projekte relevantne za oblast mladih glavni ciljevi su: mladi, omladinski radnici, osoblje i članovi organizacija aktivnih u oblasti mladih; Za projekte relevantne za oblast sporta, glavni ciljevi su: profesionalci i volonteri u oblasti sporta, sportisti i treneri.

Kako se aplicira?

Organizacije se pozivaju da podnesu prijave onlajn Nacionalnoj agenciji u relevantnoj zemlji, preko internet stranice Erazmus+ obrazaca ili Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu. Pojedinci koji žele da se prijave treba da kontaktiraju svoju organizaciju, instituciju ili obrazovnu ustanovu.