Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoreni poziv Evropske komisije: Plave karijere za održivu plavu ekonomiju

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Biodiverzitet

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Predlozi se dostavljaju elektronskim putem preko Portala za finansiranje i tendere. Predlozi (uključujući anekse i prateću dokumentaciju) moraju se dostaviti korišćenjem obrazaca koji se nalaze unutar Sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateću dokumentaciju: • Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) i sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) • Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta ( preuzeti sa sistema za podnošenje, popuniti i zatim sastavljeni ponovo postaviti) • obavezni aneksi i prateća dokumentacija (treba učitati): • detaljna tabela budžeta • CV glavnog projektnog tima • izveštaji o aktivnostima prošle godine • spisak prethodnih projekata (ključni projekti za poslednje 4 godine) (šablon dostupan u delu B).