konkurs
istekao

Otvoreni poziv za sufinansirano partnerstvo u tranziciji ka čistoj energiji

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2023

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Prijave se moraju dostaviti elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje . Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u elektronskom podnesku sistema.