Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoreni prvi pozivi programa Kreativna Evropa 2021-2027

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

17.11.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za pružanje podrške kulturi i audiovizuelnom sektoru. Kreativna Evropa će nastaviti da podržava evropske kulturne i kreativne sektore za period 2021-2027. Program se nadovezuje i nastavlja na strukturu prethodnog programa sa tri pravca - „KULTURA“, koji pokriva kulturni i kreativni sektor, izuzev audiovizuelnog sektora; „MEDIJI“, koji pokriva audiovizuelni sektor; i „KROS-SEKTORSKI PROGRAM“, koji pokriva aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima

Posebni zahtevi donatora

Program će pomoći umetnicima, stvaraocima, kulturnim profesionalcima i organizacijama da sarađuju i ko-stvaraju preko granica, dosežući novu publiku i rešavajući društvena pitanja uz jačanje veština i kompetencija. Pojačani fokus je na korišćenju novih tehnologija što omogućuje sektoru da ostane konkurentan i usaglašen sa zelenim i digitalnim tranzicijama.

Kako se aplicira?

Kreativna Evropa 2021 - 2027 pruža mogućnost finansiranja različitih projekata, sa različitim rokovima koje treba posebno pregledati i postupati po uputstvima za prijavu. Mogućnosti finansiranja u okviru pravca programa KULTURA pokrivaju širok spektar akcija: Horizontalne akcije: projekti saradnje, mreže, platforme, mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi i razvoj politike. Sektorska podrška: podrška za muziku, izdavaštvo, kulturno nasleđe i arhitekturu, kao i druge sektore. Posebne akcije: Nagrade EU za kulturu, Evropske prestonice kulture, Oznaka evropske baštine, podrška mladim visokokvalitetnim umetnicima i pružanje usluga građanima. Program u okviru pravca MEDIJI finansijski podržava filmsku i audiovizuelnu industriju EU u razvoju, distribuciju i promociju njihovog rada. Pomaže u pokretanje i distribuciju projekata sa evropskom dimenzijom i međunarodnim potencijalom za putovanja van nacionalnih i evropskih granica. Pruža podršku audiovizuelnim delima, uključujući filmove, TV serije, dokumentarne filmove, video igre, kao i bioskope, festival.. Takođe doprinosi podsticanju evropskih talenata kroz programe obuke, kao i razvoju publike i filmskom obrazovanju. Pozivi MEDJJi podeljeni su u četiri tematska klastera: 1. Podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih dela. 2. Promovisanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, skalabilnosti i talenata za jačanje evropske industrije u odnosu na globalne konkurente. 3. Jačanje pristupačnosti i vidljivosti dela za njihovu potencijalnu publiku kroz kanale distribucije i razvoj publike. 4. Podrška forumima za raspravu / razmenu politika, studijama i izveštajima. Promovisanje aktivnosti na podizanju svesti. Paralelno, Program pruža finansijske podsticaje za ozelenjavanje, kao i najbolje prakse za inkluziju i rodnu ravnopravnost. KROS-SeKTORSKI pravac bavi se zajedničkim izazovima i mogućnostima kulturnog i kreativnog sektora, uključujući audio-vizuelne, kao što su: Transnacionalna saradnja na politikama: promovisanje znanja o programu i podrška prenosljivosti rezultata. Laboratorije za kreativne inovacije: promovisanje inovativnih pristupa stvaranju, pristupu, distribuciji i promociji sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima. Novinski mediji: podrška medijskoj pismenosti, kvalitetnom novinarstvu i medijskoj slobodi i pluralizmu.