Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

PEACE grantovi Instituta za um i život

Naziv donatora

Institut za um i život

Rok za prijavu na konkurs

01.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Institut za um i život kroz program finansiranja, MIR Bespovratna sredstva - podrška istraživanju novih interdisciplinarnih pristupa istraživanja i negovanja zdravih mentalnih kvaliteta povezanih sa Prosocijalnošću, empatijom, altruizmom, saosećanjem i etikom (MIR), finansira projekte koji unapređuju razumevanje mehanizama, sprovođenja i ishoda kontemplativnih strategija za promovisanje dobrobiti i „činjenja dobra“ kod pojedinaca i zajednica. Ovaj program podrške podstiče aktivnu saradnju naučnika sa kontemplativnim učenjacima / praktičarima u svim fazama istraživanja. Za projekte koji se mogu završiti u dvogodišnjem roku nude se dva nivoa finansiranja do 25.000 i 100.000 američkih dolara.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn formulara za prijavu dodavanjem Pisma namere.