Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Plastični otpad kao cirkularna karbonska sirovina za industriju

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Plastični (i drugi) otpad, poput ambalaže, tekstila potencijalno može predstavljati održivu alternativu uvezenim fosilnim sirovinama. Sadrži velike količine ugljenika, široko je dostupan i njegova valorizacija može doneti ekološke i društvene koristi izbegavanjem odlaganja na deponiju. Očekuje se da predlozi u okviru ove teme daju koncepte za upotrebu nesortiranog plastičnog (i drugog) otpada u aplikacijama krekovanja, uključujući npr. ambalažu, nerazvrstane polimere i proizvode za jednokratnu upotrebu, za proizvodnju tokova materijala od širokog industrijskog interesa (npr. ugljovodonici, olefini, sintetički gas, vodonik itd.). Predložene tehnologije treba elektrificirati kako bi efikasno radile u energetskom sistemu koji se temelji na obnovljivim izvorima energije. Takođe bi trebalo da budu u stanju da se nose sa potencijalnim oscilacijama u snabdevanju energijom.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).