Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Podnesite prijave za Program grantova Višegrad+

Naziv donatora

Međunarodni Višegrad fond

Rok za prijavu na konkurs

01.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Projekti moraju razviti smislenu saradnju i osigurati aktivno učešće najmanje tri V4 zemlje i jednog entiteta iz regiona Istočnog partnerstva ili zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na podnosioca. Višegrad+ grantovi treba da se implementiraju u regionu Istočnog partnerstva ili Zapadnog Balkana, i/ili da imaju snažan uticaj na lokalne zajednice u najmanje jednoj od tih zemalja. Projekti moraju jasno da se bave jednim od ciljeva sedam (Kultura i zajednički identitet, Obrazovanje i izgradnja kapaciteta, Inovacije, istraživanje i razvoj i predužetništvo, demokratske vrednosti i mediji, Javne politike i saradnja sa institucijama, Regionalni razvoj, zaštita životne sredine i turizam, Društveni razvoj) fokusnih oblasti programa.

Kako se aplicira?

Predlozi projekata primaju se isključivo elektronskim putem putem onlajn aplikacionog sistema Fonda na stranici: https://my.visegradfund.org/Account/Login, koji se otvara 30 dana pre svakog roka. Svaka prijava je zaštićena lozinkom i može joj se kasnije pristupiti i uređivati. Konsultovanje o predlogu projekta sa osobljem Fonda moguće je putem e-pošte, telefona, onlajn ili lično, po dogovoru.