Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Podrška kreiranju politika za istraživanje i razvoj na Zapadnom Balkanu

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

29.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Ekonomski razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliže veze između istraživanja i inovacija i institucionalne saradnje za proizvodnju visokokvalitetnog znanja, potkrepljene ekonomskim i društvenim rešenjima, najvažnije su za pomoć u prevazilaženju jaza u istraživanjima i razvoju između država članica EU i (potencijalnih) zemalja kandidata. Akcije koje proizilaze iz ovog poziva podstaknuće izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu kako bi se omogućilo uspešno učešće u procesu istraživanja i inovacija, poboljšao proces prenosa tehnologije, promovisalo umrežavanje i pristup izvrsnosti, čime će se optimizovati učešće i uticaj Horizont Europe u celom region. Aktivnosti iz ovog poziva ojačaće i podstaći razvoj baze ljudskog kapitala u regionu, promovisaće uspostavljanje otvorenih, inkluzivnih i odgovornih nacionalnih sistema istraživanja i inovacija, podržati institucionalne promene kroz razvoj inkluzivnih planova rodne ravnopravnosti u skladu sa ciljevima Horizont Europe i ERA, kao i podržati kreiranje politike zasnovane na dokazima.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).