Podrška OCD koje se bave pitanjima mladih

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

19.11.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500.000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih u duhu Evropske strategije za mlade

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Zahtevi se podnose putem obrasca za dodelu bespovratnih sredstava (e-obrazac). E-obrazac dostupan je na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku na sledećoj internet adresi: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en i mora biti propisno ispunjen na jednom od službenih jezika EU-a. Propisno ispunjeni e-obrazac mora se podneti putem interneta do 19. novembra 2019. u 17.00 sati (po briselskom vremenu) i treba uključivati sledeći prilog: Obavezne dodatne priloge potrebno je poslati Agenciji e-poštom do istog roka.